Wat is De Nieuwe Banier


De Nieuwe Banier is een gebouw met een theater, dansstudio, een grote zaal, een huiskamer, een Wijkkeuken, een Zwerfbieb, een Kinderbieb en nog veel meer.

De Nieuwe Banier is ook Een Huis van De Wijk/Couleur Locale in zelfbeheer. Dat betekent dat bewoners uit de buurt zelf zorgen voor het beheer van het gebouw en dat de programmering voor door en met bewoners interessant, inspirend, leerzaam uitdagend en continu vernieuwend is./paragraph]

Met, voor en door de wijkbewoners

Wij zijn een co-productie van bewoners, lokale ondernemingen, maatschappelijke organisaties en gemeente Rotterdam. Daarnaast zijn we domeinoverstijgend: naast het zelfstandig worden en het ontwikkelen van bewoners en vrijwilligers richten wij ons ook op kennis delen, lokale economie en een duurzame toekomst. De Nieuwe Banier is daarbij het broeinest van de wijk. Iedereen kan op zijn eigen level een bijdrage leveren aan het Huis van de wijk.

 

Wat we doen

De Nieuwe Banier heeft haar deuren in 2013 geopend en is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een locatie waar een groeiend aantal activiteiten plaatsvindt; wijkbewoners elkaar ontmoeten en de welzijnsorganisaties de gelegenheid wordt geboden hun activiteiten te ontplooien. Tevens wordt De Nieuwe Banier in toenemende mate door diverse profit- en non-profitorganisaties gebruikt om congressen, meetings etc. te houden.

In de afgelopen periode is De Nieuwe Banier uitgegroeid tot een bijzondere plek met dagelijks zo’n 10 activiteiten en wekelijks meer dan 700 gebruikers. Ongeveer 40 gebruikers zijn actief betrokken bewoners. Dagelijks voert een vaste groep van circa 25 vrijwilligers taken met betrekking tot de rol van gastvrouw/ -heer, reserveringen en administratie, onderhoud en beheer en programmering en zaaltechniek uit. Het aanbod van activiteiten en gebruikers groeit nog steeds.

Veelvoorkomende vragen

Alle informatie over hoe je vrijwilliger kunt worden vind je op deze pagina.

Op onze agendapagina vind je alle informatie over geplande activiteiten. Wil je zelf een activiteit ondernemen dan kan je ons bellen of een mailtje sturen via ons contactformulier.

We hebben grote zalen voor meer dan 80 mensen en kleine ruimtes om met groepen van 10 man in te vergaderen. Het complete overzicht vind je op onze zaalverhuur pagina. Wil je gelijk een ruimte reserveren dan kan je daarvoor dit formulier gebruiken 

Je Ideeën verwezenlijken

Wat wij als kernwaarde van Stichting De Nieuwe Banier mee willen geven aan al onze gebruikers, buurtbewoners en bezoekers: wie je ook bent, waar je vandaan komt of waar je naar toe wilt, zie elkaar niet als concurrent maar als samenwerkingspartner en/ of ambassadeur van elkaar zodat wij niet alleen samen aan de De Nieuwe Banier bouwen, maar ook ver daarbuiten. De verandering die je wilt zien begint altijd bij jezelf. Dit noemen wij de WE-samenleving. Begin met een idee, deel het en met vallen en opstaan kan er iets moois ontstaan; niet alleen voor jou, maar zeker ook voor de wijk.

Vrijwilliger worden

Naast deelnemen aan activiteiten, of zelf iets organiseren in De Nieuwe Banier, kun je je ook als vrijwillger inzetten, Crew De Nieuwe Banier heeft altijd plek voor buurtbewoners die zich willen inzetten voor zijn of haar buurt.