WAT IS DE NIEUWE BANIER

De Nieuwe Banier is zowel de naam van een gebouw, als de naam van de bewonersorganisatie die het gebouw exploiteert en een prettige plek om jezelf te ontwikkelen.  De Nieuwe Banier is ook een echt broeinest in de wijk. Iedereen kan er op zijn/haar eigen manier en eigen niveau aan mee doen.

Het gebouw heeft een theater, dansstudio, grote zaal, huiskamer, Wijkkeuken, Zwerfbieb, een Kinderbieb en nog veel meer. De bewonersorganisatie is een stichting van een groep Rotterdammers uit de wijk, die met veel buurtbewoners, lokale ondernemers en andere partijen samenwerkt en een groot aantal activiteiten voor en met de bewoners organiseert..

De Nieuwe Banier is een Huis van De Wijk en heeft van de gemeente de status Couleur Locale gekregen. Dat betekent dat de bewoners uit de buurt het huis zelf exploiteren, Dus  samen zorgen voor het beheer en de programmering. De voorwaarde van de gemeente is, dat de activiteiten voor, door en met bewoners interessant, inspirerend, leerzaam, uitdagend en continu vernieuwend zijn. Buurtbewoners zijn altijd welkom, kunnen zo binnen lopen om gebruik te maken van de gratis Wifi, of om even bij te komen in de woonkamer met een gratis kopje koffie of thee. Dat is een mooie kans voor de gebruikers en vrijwilligers om kennis te maken en te luisteren naar elkaars ideeën om het aanbod beter te maken.

In De Nieuwe Banier is iedereen gelijk, buurtbewoners of bezoekers: wie je ook bent, waar je vandaan komt of waar je naar toe wilt, je bent geen concurrent van elkaar, maar een samenwerkingspartner. Zo bouwen we samen aan een sterkere lokale economie en een aan duurzame toekomst van onze wijk. Dit noemen wij de WE-samenleving. Begin met een idee, deel het en met vallen en opstaan kan er iets moois ontstaan; voor jou, maar zeker ook voor de wijk.

Om dit idee te realiseren ben jij nodig!

De organisatiestructuur geeft de mogelijkheid om mee te denken en te beslissen over het heden en de toekomst van De Nieuwe Banier. Het model zorgt er voor dat iedereen mee kan doen, dat er blijvende inspraak is, dat de kringen en bestuur goed functioneren en elkaar versterken. Maar een model is niets zonder mensen. Als je mee wilt doen met een van de kringen van De Nieuwe Banier én je bent bereid om je handen uit de mouwen te steken, meld je dan aan! Je bent van harte welkom om jouw stem te laten horen en we gaan samen in gesprek hoe jouw wensen binnen De Nieuwe Banier vorm kunnen geven.

Bestuursleden

Het bestuur van Stichting De Nieuwe Banier bestaat momenteel uit:


 

Beloningsbeleid

Conform de statuten van de stichting (artikel 4.6) ontvangen de bestuursleden voor de verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor eventueel gemaakte onkosten.

Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit een aantal mensen met specifieke kwaliteiten die het bestuur gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren over alles wat De Nieuwe Banier aangaat.

Dagelijkse leiding

De Nieuwe Banier heeft twee betaalde krachten in dienst. Dat zijn het hoofd planning (Pamela Maduro), een functie die uit eigen middelen van De Nieuwe Banier gefinancierd wordt, en de zakelijk leider, een part time  functie die deels door de Gemeente Rotterdam en deels door Stichting DOEN wordt gefinancierd.


 

Doorontwikkeling van De Nieuwe Banier

DE NIEUWE BANIER GROEIT STERK

De Nieuwe Banier heeft haar deuren in 2013 geopend en groeit enorm. Er zijn dagelijks 10 activiteiten en wekelijks regelmatig meer dan 700 bezoekers, waarvan er ongeveer 40 actief betrokken zijn bij de organisatie daarvan. Een vaste groep van 25 vrijwilligers zorgt dat iedere dag alles prima geregeld is.

VERDER BOUWEN AAN DE NIEUWE BANIER

Het is nu tijd voor een volgende stap! We willen de organisatie verstevigen door meer bewoners van de Agniesebuurt te betrekken. Hiervoor is het volgende, nieuwe, organisatiemodel ontwikkeld.

Het Organisatiemodel – De Kringen
De nieuwe organisatiestructuur zal uit een aantal kringen bestaan. Een kring bestaat uit minimaal drie mensen uit de buurt en uit minstens één ervaren vrijwilliger. Aangevuld door een betaalde kracht. Deze mensen bespreken alle zaken die zich voordoen binnen het onderwerp van die kring.

Een kring kiest haar eigen voorzitter. Deze neemt plaats in het bestuur, als algemeen bestuurslid, maar blijft ook trekker van zijn of haar kring. De leden van een kring hebben een adviserende functie naar het bestuur en hebben daarnaast een uitvoerende taak.

Schematisch ziet het voornoemde er als volgt uit:

organisatie De Nieuwe Banier-kring

Er zullen zes of zeven kringen komen. Namelijk:

  1. De kring bewoners: onderzoekt de wensen van de bewoners van de Agniesebuurt. Zij zijn dus het eerste aanspreekpunt voor de bewoners.
  2. De kring beheer: houdt zich bezig met het functioneren van alles wat zich in het gebouw afspeelt.
  3. De kring financiën: houdt zich bezig met alle financiën en beheer van de gelden. De voorzitter van deze groep is de penningmeester van De Nieuwe Banier.
  4. De kring communicatie: gaat zowel over de interne als externe communicatie, informeert de bewoners, de vrijwilligers en iedereen die activiteiten organiseert binnen De Nieuwe Banier.
  5. De kring programmering: bepaalt welke activiteiten wanneer in De Nieuwe Banier georganiseerd worden. Zij zoekt voortdurend naar nieuwe programma’s en andere mogelijkheden om de potentie van De Nieuwe Banier ten volle te benutten.
  6. De kring zelfverdieners: helpt om nieuwe activiteiten in De Nieuwe Banier ‘commercieel’ succesvol te maken en zoekt nieuwe inkomstenbronnen.
  7. een zevende kring is op dit moment nog niet benoemd.

De organisatiestructuur ziet er als volgt uit:

organisatiemodel De Nieuwe Banier