VERANTWOORDING

De Nieuwe Banier financiert haar activiteiten met inkomsten uit de verhuur van ruimtes en met het verzorgen van catering voor de huurders, maar krijgt ook subsidie van de gemeente Rotterdam en van de Stichting DOEN. In de jaarverslagen 2014 en 2015 staat een uitgebreide verantwoording van de inkomsten en uitgaven. In het visiedocument staan de doelstellingen van De Nieuwe Banier beschreven.

Hieronder links naar ons visiedocument en de jaarverslagen.
De statuten van Stichting De Nieuwe Banier zijn op te vragen bij de KvK.
Gaan zaken niet goed en vinden uw opmerkingen geen gehoor dan kunt u overwegen gebruik te maken van onze klachtenprocedure.