DE NIEUWE BANIER ZOEKT…
In de Agniesebuurt ontstaat iets bijzonders. Hier wordt al drie jaar gewerkt aan het
Bewonersbedrijf De Nieuwe Banier. Met vallen en opstaan wordt door bewoners,
professionele organisaties, de overheid en het bedrijfsleven gewerkt aan een plek
om elkaar te ontmoeten, te versterken en samen te werken.
Vanaf 11 mei is De Nieuwe Banier officieel Huis van de Wijk in de Agniesebuurt.

De Nieuwe Banier is een gebouw met een theater, een zwerfboekenhuis,
een huiskamer, een wijkkeuken, een kinderbieb en nog veel meer.
Een co-productie van bewoners, lokale ondernemingen, maatschappelijke
organisaties en gemeente Rotterdam. Daarnaast zijn we domeinoverstijgend:
naast het zelfstandig worden en het ontwikkelen van bewoners en vrijwilligers
richten wij ons ook op kennis delen, lokale economie en een duurzame
toekomst. De Nieuwe Banier is daarbij het broeinest van de wijk. Iedereen kan op
zijn eigen level een bijdrage leveren aan het Huis van de wijk.

Dit alles is mogelijk in een gebouw van 1600 ㎡, 6 vergader-/workshopruimtes, een
dansstudio, een grote zaal, een theater (80 stoelen) en huiskamer met wijkkeuken.
De organisatie wordt gevormd door kringen die elk een taakgebied hebben, zoals
communicatie, beheer en programmering. En die zijn samengesteld uit betrokken
bewoners en vrijwilligers. Deze kringen hebben invloed op het beleid van
De Nieuwe Banier. Het bestuur bestaat deels uit een afvaardiging van deze kringen.
Stichting De Nieuwe Banier zoekt voor de uitvoering van haar visie een

ZAKELIJK LEIDER
De opdracht voor de Zakelijk leider:
• het doorontwikkelen van De Nieuwe Banier in opdracht van en in samenwerking
met het bestuur.
• het inventariseren van wat er in de buurt speelt, waar behoefte aan is en welke
kansen er liggen.
• het ontwikkelen van gezonde verdienmodellen met concrete activiteiten die
maatschappelijk rendement opleveren, financieel haalbaar zijn en waar bewoners
in geloven.
• het zorgdragen van een optimaal gebruik van het gebouw.
• het opstellen en uitvoeren van het jaarplan en bijbehorende begroting alsmede
tussentijdse rapportages.
• het leggen en onderhouden van contacten zowel binnen als buiten het werkgebied
van De Nieuwe Banier.

De uitvoering van de activiteiten gebeurt in samenwerking met de Dagelijks leider/
Hoofd planning en productie.

WAT ZIEN WE IN JE:
Een betrokken man/vrouw die
• een grote mate van zelfstandigheid heeft;
• aantoonbare managementervaring heeft;
• een groot relevant netwerk heeft;
• over zeer goede contactuele eigenschappen bezit;
• kan omgaan met mensen uit alle lagen van de maatschappij;
• beschikt over creativiteit en doorzettingsvermogen als belangrijke
persoonseigenschappen voor deze functie;
• leidinggevende capaciteiten bezit;
• de visie van de Nieuwe Banier kan uitdragen;
• beschikt over goede mondelinge -en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
• geen 9 tot 5 mentaliteit heeft.
Samengevat gaat het om iemand die ondernemend en sociaal vaardig is met een
passie voor de missie van De Nieuwe Banier.

OPLEIDINGSNIVEAU:
• HBO niveau
• kennis van bedrijfsvoering

Het gaat om een nieuwe functie waarin aantoonbare ervaring in functies die
raakvlakken hebben met deze functie zoals ondernemer, leidinggevende, sales en
marketing, burgerzeggenschap tot aanbeveling strekken.

 

Tevens zoekt Stichting De Nieuwe Banier een
DAGELIJKS LEIDER / HOOFD PLANNING EN PRODUCTIE

De opdracht voor het Dagelijks leider / Hoofd planning en productie
• Het uitvoeren van het interne organisatorische model van De Nieuwe Banier
• Het professionaliseren van de organisatie op sociale, financiële en gebouwveiligheid.
• het regelmatig inventariseren van ervaringen en behoeften van de gebruikers
• Het creëren van goed gastheerschap en een gezellige werkplek voor de vrijwilligers.
• het creëeren van een prettige, schone en veilige
omgeving voor bewoners, gasten en (tijdelijke) huurders.

De uitvoering van de activiteiten gebeurt in samenwerking met de Zakelijk leider.

WAT ZIEN WE IN JE:
Een betrokken, gezellige, zakelijke man/vrouw die:
• beschikt over een do-it-yourself (DIY) mentaliteit, maar ook een teamspeler is;
• aantoonbare leidinggevende ervaring heeft;
• ondernemend en zelfstandig kan opereren;
• kennis en ervaring heeft in het aansturen van vrijwilligers
• kan inspireren en cross-overs kan bewerkstelligen;
• de visie van de Nieuwe Banier kan uitdragen;
• beschikt over goede mondelinge -en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
• geen 9 tot 5 mentaliteit heeft;
• beschikt over BHV en Sociale Hygiëne diploma of is bereid om dit op korte
termijn te behalen;
• een transparante werkwijze heeft.

OPLEIDINGSNIVEAU:
• HBO niveau
• kennis van bedrijfsvoering

Het verschil tussen beide functies is dat die van Zakelijk leider naar buiten de
organisatie is gericht en de Dagelijk leider / Hoofd planning en productie meer naar
binnen. De Zakelijk leider is het hoofd van de (dagelijkse) organisatie.

WAT BIEDEN WE JULLIE:
• Volop kansen om ons ‘Huis van de Wijk’ verder uit te bouwen en het hét kloppend
hart van de Agniesebuurt te maken;
• Een enthousiast en betrokken team van vrijwilligers;
• Een arbeidsovereenkomst van 20 uur;
De beloning is marktconform. ZZP constructie is een optie;
• Perspectief op verlenging van de overeenkomst.

Voor meer info voor beide functies: Paul Donselaar 06 – 466 228 50
Uw sollicitatiebrief met bijgevoegd CV kunt u tot 15 mei 2016
mailen naar secretaris@denieuwebanier.nl