Buurtrecht en Right to Challenge

  • De Nieuwe Banier - Right to challenge

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bewonersbedrijven geïnterviewd. En samen met de LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners) en de initiatieven werd er in Amersfoort gepraat over wat er allemaal voor nodig is om dit van de grond te krijgen. Hoe er tussen bewoners en gemeente een gelijkwaardigere relatie kan ontstaan en wat daar voor nodig is en over buurtrechten en hoever dat zou moeten gaan.

Post a comment

Print your tickets