Sinds 2014 huisvest PameijerTV in De Nieuwe Banier. Met een eigen studio 'Studio De Douche'.

Wat is Pameijer?

Deelnemen aan de samenleving kan voor mensen lastig zijn, bijvoorbeeld door psychische problemen of een (licht) verstandelijke beperking. Pameijer biedt op alle levensterreinen passende ondersteuning. Wij ondersteunen mensen op een manier die verder helpt, kortdurend of een leven lang. Zodat ook mensen in een kwetsbare situatie zich veilig voelen, zich kunnen ontplooien, langer zelfstandig blijven, volwaardig meedraaien in de maatschappij en iets voor anderen betekenen.

PameijerTV

Altijd al bij de televisie gewild? Bij PameijerTV hebben we leer/werkplekken voor mensen met een beperking. We maken zelf films voor andere cliënten van Pameijer. Over leuke en belangrijke onderwerpen. Geen dag is hetzelfde. De ene keer ben je op pad met een camera. De andere keer ben je aan het monteren. Na een tijdje maak je misschien wel je eigen films.

Meedoen?

  • Je hebt een indicatie nodig.
  • Voor begeleiding betaal je een eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf aan het CAK.
  • Wil je bij PameijerTV werken? Dan moet je het leuk vinden om op verschillende plekken te komen. En om met verschillende mensen te werken. Ook moet je flexibel zijn: soms moet je bijvoorbeeld heel vroeg op pad.

PameijerTV heeft een eigen Youtube kanaal