Plastic inzameling voor hergebruik!

In de Agniesebuurt houdt Community Plastics zich bezig met het verbeteren van de kunststof-kringloop. Samen met lokale partijen zoals de Gebiedscommissie Noord, de woningcorporatie Havensteder en het buurtcentrum De Nieuwe Banier zoekt Community Plastics naar een manier om deze materiaalstroom in te zetten voor de belangen van de wijk. Je zou kunnen zeggen dat we de problemen in de buurt op willen lossen met de troep die ze zelf maakt.

In De Nieuwe Banier kun je je plastic inleveren. Community Plastics maakt daar nieuwe producten van voor de bewoners en de buurt. Bijvoorbeeld vogelhuisjes.

Inzameling van plastic: bij voorkeur op vrijdag.